تماس با ما

تلفن تماس : ۴۴۳۳۳۰۴۱(۲۱)۹۸+
پست الکترونیک : info@tehranhipsymposium.ir
نمابر: ۴۴۳۰۰۳۴۰(۲۱)۹۸+
شماره تلگرام : ۰۹۰۲۲۰۸۲۰۲۸ @congress2018

محل برگزاری کنگره : تهران، بزرگراه حکیم غرب، جنب برج میلاد تهران، دانشگاه علوم  پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی